Disclaimer & Privacy

evisjourney.com op https://www.evisjourney.com/ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

evisjourney.com verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten/websites en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

evisjourney.com verwerkt normaal gesproken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons zodat wij deze inforamtie kunnen verwijderen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

evisjourney.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • evisjourney.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en, eventueel ook het aanbod van producten en diensten, af te stemmen op uw voorkeuren

4. Geautomatiseerde besluitvorming

evisjourney.com gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen met betrekking tot persoonsegegevens.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

evisjourney.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoon: Tot einde van de dienstverlening
 • IP-adressen: Verschillend/onbepaalde tijd
 • E-mailadres: Verschillend/onbepaalde tijd

6. Delen van persoonsgegevens met derden

evisjourney.com verkoopt uw gegevens niet en verstrekt deze op geen enkele andere manier aan derden, met eventuele uitzondering van cookies zoals in volgend punt aangegeven.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

evisjourney.com gebruikt de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Tracking cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. evisjourney.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en/of advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De functionaliteit van onze website kan voor u echter verloren gaan.

Voor meer toelichting over cookies zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. De volgende cookies van derden worden op onze website gebruikt:

 • Google Analytics
 • Share- en/of likebuttons van sociale media
 • Andere (ingesloten) inhoud van sociala media

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door evisjourney.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) of rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

evisjourney.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende links:

België: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/privacy/wat-doe-je-bij-misbruik
Nederland: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

evisjourney.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Voorbeelden van deze maatregelen (maar niet beperkt tot) zijn onder andere:

 • Er is een beperking van wie toegang heeft tot de gegevens, zowel fysiek als virtueel
 • Een eventueel datalek zal onmiddellijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden
 • Communicatie met onze website gebeurt steeds versleuteld (SSL dus https)
 • Gebruikte software zal steeds up to date gehouden worden om zwakheden erin te voorkomen
 • Alleen gegevens die u aan ons verstrekt zullen worden opgeslaan
 • Er zullen niet meer dan strikt noodzakelijke gegevens verwerkt worden
 • Er is een bewaartermijn voor persoonsgegevens zoals hierboven vermeld

10. Contactgegevens

Neem gerust contact op via het contactformulier op onze website.